Klachtenregeling Wijnand Jager Allround Adviseurs

Wijnand Jager hecht aan tevreden relaties en probeert u zo goed en correct mogelijk van dienst te zijn. Waar gewerkt wordt, kunnen echter misverstanden ontstaan of fouten worden gemaakt. Indien u ontevreden bent over één van onze medewerkers, over onze dienstverlening of anderszins, dan nodigen we u uit om dat zo snel mogelijk ons te laten weten. Uw opmerkingen nemen wij zeer serieus en waar wenselijk zoeken we met u naar een passende oplossing.

Vaak kunnen klachten het beste tijdens een goed gesprek (telefonisch of in persoon) worden opgelost. Een gesprek heeft dan ook onze voorkeur. Bovendien kunnen wij ons hierdoor ook een beter beeld vormen omtrent de aard van de klacht en de wijze waarop deze tot stand is gekomen. Wij verzoeken u daarom eerst contact op te nemen voor telefonisch overleg over het probleem of voor het maken van een afspraak.

Is uw probleem met een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich volgens u niet voor een gesprek, dan kunt u de klacht formeel indienen. Dit kan door een brief of e-mail te sturen ter attentie van de heer W.Jager. Binnen enkele dagen na ontvangst van uw klacht zal deze aan u worden bevestigd. Uw klacht zal zo spoedig mogelijk in behandeling worden genomen en met u en de andere betrokkene(n) overleggen om tot een bevredigende oplossing te komen. Doelstelling is om uw klacht in ieder geval binnen vier weken af te handelen. Uiteraard ontvangt u na afronding een schriftelijke bevestiging van de uitkomst(en)..

Ons kantoor zal klachten altijd serieus nemen, en hierin vertrouwelijk en zorgvuldig handelen. Het is onze bedoeling dat zowel personen van buiten het accountantskantoor als interne medewerkers door middel van deze klachtenprocedure vrijuit vermeende onregelmatigheden aan de orde kunnen stellen.

Mede in verband met beroepsreglementering zullen alle aspecten van de afhandeling van uw klacht worden vastgelegd. Uiteraard zal zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie worden omgegaan.
In bepaalde situaties kan het noodzakelijk zijn om extern advies in te winnen bij professionele onafhankelijke instanties. Met het indienen van uw formele klacht wordt u daarom toestemming gevraagd om (kopieën van) relevante stukken ter beschikking te stellen aan die eventuele deskundigen. Zoals bij ons gebruikelijk vragen wij hen voor geheimhouding te tekenen.

Wij hopen uiteraard dat wij uw klacht op een voor u bevredigende wijze kunnen oplossen. Het kan echter zo zijn dat de reactie van ons kantoor u niet tevreden stelt.  Indien wij er ook na nader overleg niet uitkomen, kunt u zich eventueel wenden tot de Raad van Tucht – Vereniging Register Belastingadviseurs, voor het aanhangig maken van een tuchtzaak.

Tot slot: indien u een klacht heeft en ons dat laat weten, waarderen wij dat zeer. U geeft ons hiermee immers een tweede kans. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij alle gegronde klachten meenemen in de evaluatie van onze organisatie en ons uiterste best doen om maatregelen te nemen om herhaling van het betreffende probleem te minimaliseren.

We vertrouwen op een goede verdere relatie en samenwerking.
Wijnand Jager