Het kantoor Wijnand Jager is al meer dan 35 jaar actief in bedrijfs- en belastingadvisering vanuit Stiens. Grondlegger van het kantoor was destijds de heer W. Jager die naast zijn reguliere werkzaamheden in het bankwezen voor diverse bedrijven en particulieren administraties en belastingaangiften verzorgde.

Vanaf 1985 heeft Wijnand Jager deze werkzaamheden voortgezet en uitgebouwd. Samen met onze zes medewerkers, die al vele jaren bij ons kantoor werkzaam zijn, is dit een omvang waarbij niet alleen alle zich voordoende werkzaamheden snel, vakkundig en doeltreffend kunnen worden uitgevoerd maar ook een informeel en persoonlijk contact gewaarborgd is. Dat onze relaties zich thuis voelen bij ons mag blijken uit het feit dat verschillende relaties vanaf het begin (vóór 1985) gebruik maken van onze diensten.

Onze klanten

Onze focus ligt met name op het midden- en kleinbedrijf (MKB), non-profit organisaties en partikulieren. Wij bedienen dan ook een breed scala aan relaties, variërend van starter tot vermogende (gepensioneerde) ondernemers, van ZZP-er tot MKB bedrijf met een omvangrijk personeelsbestand en/of meerdere vestigingen.

Door de grote diversiteit aan relaties is er inhoudelijke kennis en ervaring met nagenoeg alle branches. Daarnaast kan Wijnand Jager Allround Adviseurs ook (vermogende) particulieren, diverse verenigingen en stichtingen tot zijn relatiekring rekenen.

Aangesloten bij

Ons kantoor is aangesloten bij diverse erkende beroepsorganisaties.

Wijnand Jager Register Belastingadviseur is lid van het Register Belastingadviseurs (RB). Een waarborg voor vakmanschap, ervaring en diepgaande, up-to-date kennis van de fiscale spelregels

Daarnaast werkt ons kantoor samen met Auxilium Adviesgroep voor ondersteuning met praktijkgerichte (vak)informatie, educatie, levert advies en ondersteunt bij juridische zaken en complexe fiscale zaken en financieringen.

Sponsoring

Naast het verwezenlijken van de ambities van onze relaties, vinden wij het belangrijk een bijdrage te leveren aan de regio waarin wij met elkaar leven, wonen en werken. Dit doen we middels het sponsoren en ondersteunen van verenigingen, stichtingen en instellingen waarmee wij affiniteit hebben.

Wij sponsoren en ondersteunen met name activiteiten gericht op sport en/of welke een bijdrage leveren aan een duurzamere samenleving

Op dit moment sponsoren en/of ondersteunen wij